Marko Županić

Politika Privatnosti

Marko Županić

ŠTO SU PRAVILA PRIVATNOSTI

Marko Zupanic poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.

Pravila privatnosti su temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i

upravljanja osobnim podacima unutar društava Marko Zupanic grupe, navedenih u točki III.

Ovim Pravilima se definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima Marko Zupanic grupe, kao i zakonskim propisima, najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima. U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, Marko Zupanic želi dati jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje te omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad osobnim podacima i privolama.

Pravilima privatnosti osiguravamo adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

KOJI SU CILJEVI PRAVILA PRIVATNOSTI

Cilj ovih Pravila privatnosti je objasniti našim korisnicima, zaposlenicima, poslovnim partnerima ili drugim osobama s kojima članice Marko Zupanic grupe ostvaruju poslovnu suradnju:

– koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo (a koje ne obrađujemo),

– kako prikupljamo osobne podatke, u koje svrhe i koje su nam osnove za to;

– koliko dugo ih pohranjujemo i s kime ih dijelimo;

– koja prava imaju u pogledu zaštite podataka i kako ih mi štitimo.

KOJIH SE NAČELA PRIDRŽAVAMO

Načela obrade podataka su osnovna pravila kojih se Marko Zupanic pridržava prilikom obrade osobnih podataka ispitanika.

Marko Zupanic osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:

Zakonito, pošteno i transparentno – s obzirom na ispitanike i njihova prava, Marko Zupanic će obrađivati osobne podatke ispitanika sukladno važećim zakonima i pokrivajući sva prava ispitanika. Marko Zupanic će osigurati transparentnu obradu osobnih podataka te će pružiti ispitanicima sve potrebne informacije i na zahtjev osigurati ispitanicima uvid u podatke, obrazloženja obrada, temelje obrade i sva druga prava sukladno relevantnim propisima. Marko Zupanic će osigurati informacije ispitanicima kako se osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Ispitanik će biti pravovremeno, odnosno prije samog prikupljanja podataka, upoznat sa svim relevantnim informacijama.

Uz ograničenje svrhe – osobni podaci prikupljaju se i obrađuju samo u određene, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.

Smanjenje količine podataka – Marko Zupanic upotrebljava samo one podatke ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe;

Uz ograničenje pohrane – Marko Zupanic osigurava da su osobni podaci ispitanika čuvaniu obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju te ih nakon toga briše iz svih evidencija.

Točno, potpuno i ažurno – Marko Zupanic osigurava poštenu i transparentnu obradu osobnih podataka te kako bi spriječile eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da ispitanik o svakoj promjeni svojih osobnih podataka odmah obavijesti Marko Zupanic grupu. Marko Zupanic primjenjuje transparentan proces komunikacije s ispitanicima kroz koji se može zatražiti ispravak ili brisanje netočnih podataka

Osigurava cjelovitost i povjerljivost -Marko Zupanic prikuplja i obrađuje podatke na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Podacima ispitanika pristupaju djelatnici Grupe ovisno o njihovim ovlaštenjima i radnim mjestima, te druge pravne osobe isključivo na temelju legitimnog interesa Marko Zupanic grupe i ako su nužni u svrhu ispunjenja ugovornih obveza, a sve u skladu sa određenom svrhom prikupljanja i obrade osobnih podataka. Marko Zupanic primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite, ima implementirane sustave koji imaju za cilj detekciju i sprječavanja curenja podataka, metode nadzora nad pristupom podataka i sl.

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

U okviru svoga poslovanja članice Marko Zupanic grupe mogu prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka prema kategorijama ispitanika:

Zainteresirane strane:

kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.),

podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.).

Članovi:

kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.),

podaci potrebni za učlanjenje (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.),

podaci potrebni za istraživanje koje vršimo (npr. koju robu prodaju, koje metode plaćanja nude i sl.)

Kandidati za zapošljavanje:

kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.),

podaci iz životopisa (npr. podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu, fotografija i sl.)

rezultati testiranja

Kolačiči

Sve o Kolčičima